?

Log in

Userpic

g a w a n g p i n o y

isang pinoy icons/graphics community

Name:
pinoy kami
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated____KUMUSTA! || HELLO!

Ang komunidad na ito ay isang komunidad na para sa mga Pilipino (at mga feeling Pinoy din) na mahilig gumawa (o mangolekta) ng mga icons at iba pang graphics.
____UPANG MAGING ISANG KASAPI || TO BE A MEMBER

Wala namang kinakailangang gawin upang maging kasapi sa komunidad na ito. Ito ay pupuwedeng salihan ng lahat: purong Pilipino, kalahating Pilipino, illegal alien na nakatira dito sa Pilipinas o basta't mahal mo ang Pinas, pwedeng pwede ka dito!

There are no requirements to join this community. This community is free for all: pure Filipino, half Filipino, illegal alien that lives here in the Philippines or anyone, as long as you love Philippines, you are welcome here!

____MGA PATAKARAN || THE RULES

GENERAL RULES

WALANG AWAYAN. NO BASHING.

WALANG SPAMMING. NO SPAMMING

Mga patakaran para sa iconposting || Rules for iconposting
1. Mangyaring i-post ang inyong mga gawa sa ilalim ng isang LJ-Cut.
Please post your works under an LJ-Cut.
2. Maglagay ng dalawa hanggang tatlong halimbawa ng inyong mga gawa, kung ito ay isang icon set.
Please post two to three teasers of your works, in this case, your icon set.
3. Magbigay ng comment sa gawa ng iba at bigyang pagkilala ang gumawa kung kukuha kayo ng kung anuman mula sa kanyang mga icons na ginagawa.
Give comments on other's works and give credit to the user if you're going to use his/her icons.

**Profile still under construction, more to be added**

____AFFILIATES||

manilapaper

Kung gusto mong maging affiliate ng gawangpinoy ang iyong icon journal/community (kung meron), magsend lamang ng message sa mod/maintainer.
If you want your icon journal/community (if you have any) to be an affiliate of gawangpinoy, kindly send a message to the mod/maintaner.

Statistics